Home

Jaarlijks zijn er in ons land zo’n 12.000 branden met gemiddeld 120 dodelijke slachtoffers. Twee derde van die slachtoffers wordt verrast in hun slaap en gedood door de rook. Met een rookmelder verhoogt de overlevingskans met 70 tot 100 procent!

Het is dus vooral ‘s nachts dat rookmelders belangrijk zijn, vermits we als we slapen rookontwikkeling niet kunnen ruiken. Rook is een stille killer, door het inademen van de rook verliest u het bewustzijn.